مبدل  حرارتی (Heat Exchanger)

تجهیزی است که برای انتقال انرژی حرارتی از یک سیّال به سیّال دیگر با دمای متفاوت استفاده می شود .به دلیل تنوع در کاربرد ، مبدل های حرارتی در صنایع گوناگونی نظیر صنایع نفت و پالایشگاهی ، پتروشیمی ، گاز ،صنایع حرارتی و برودتی و تاسیسات و تهویه مطبوع ، صنایع غذایی و دارویی و فرایند های شیمیایی ، محیط زیست کاربرد دارند. در اکثر مدل های مبدل های حرارتی ، سیالات کاری با جداره ای جامد از هم جدا شده اند.

مبدل حرارتی

مبدل حرارتی

 

ممکن است سیّال گرم تر و سردتر از نوع تراکم پذیر و غیر قابل تراکم باشنداز انواع پرکاربرد و رایج مبدل ها حرارتی ، نوع پوسته لوله (Shell & Tube) می باشد که طراحی حرارتی و مکانیکی، تهیه نقشه های ساخت و مدارک مهندسی ، ساخت و تست آنها برای متریال فلزی مختلف و بر اساس استانداردهای ASME و TEMA در محدوده توانمندی های شرکت سولار صنعت بخار می باشد .

مبدل حرارتی

مبدل حرارتی

مبدل  حرارتی  (Heat Exchanger)