loading

دیگ بخار سه پاس عقب خشک  Dry Back

دیگ بخار سه پاس عقب خشک  Dry Back

در دیگ بخار سه پاس عقب خشک (Dry Back) ، کوره بصورت یک پارچه بوده و محفظه غوطه ور در آب جهت بازگشت گازهای ناشی از احتراق در انتهای کوره تعبیه نمی شود و محفظه احتراق در قسمت انتهایی دیگ وجود ندارد و به جای آن ، بتن نسوز تعبیه می شود که آن را طرح عقب خشک (Dry Back) می نامند.

تیوب ها در دیگ های عقب خشک (Dry Back) در پاس های اول تا سوم مستقیماً به شبکه های لوله (Tube Sheet) متصل هستند.به سبب وجود تفاوت زیاد دما بین پاس های دوم که در حدود 1000 درجه سانتی گراد و پاس سه ، که حدود 250 درجه سانتی گراد است ، سطح این شبکه دچار تنش حرارتی می شود که در دراز مدت احتمال بروز نشتی را افزایش می دهد .در ضمن این دیگ ها نیاز به عایق بندی و تعمیرات دوره ای بر روی بتن ، مواد نسوز و پارتیشن جدا کننده پاس های 2 و 3 دارند که در فواصل زمانی کوتاه باید انجام شود.

دیگ بخار سه پاس عقب خشک

دیگ بخار

دیگ بخار

این عملیات در امر تولید بخار وقفه ایجاد می کند و هزینه ی زیادی را تحمیل می کند.

دیگ های بخار عقب خشک صرفاً برای ظرفیت های پایین بخار دهی تولید می گردد

جهت رفع این مشکلات از دیگ های عقب مرطوب استفاده می شود.

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
fa_IRفارسی