loading

اکونومایزر

اکونومایزر

در سیستم های تولید بخار خصوصاً در طرح واتر تیوپ پس از این كه گازهای كوره قسمتی از حرارت خود را به لوله های آب یا دیواره های آبی (سوپر هیترها و ری هیترها) می دهند، هنوز مقدار قابل توجهی انرژی حرارتی دارند. اگر این انرژی همراه گازهای احتراق از دودكش تخلیه شود، از نظر اقتصادی و از نظر راندمان دیگ بخار، مقرون به صرفه نخواهد بود. به همین جهت از طریق یك اكونومایزر، از حرارت باقی مانده استفاده میكنند.

یک دستگاه اكونومایزر را می توان به عنوان یك هیتر آب تغذیه دیگ بخار محاسبه كرد، زیرا آخرین هیتر آب تغذیه قبل از ورود آن به درام یا داخل مخزن بویلر و دیگ بخار است.

یک اكونومایزر از تعدادی لوله های سری ساخته شده است که در آخرین مرحله عبور حرارت در دیگ بخار، در مسیر گازهای حاصل از احتراق قرار می گیرد و آب تغذیه ورودی بویلر بخار را گرم می كند.

اصولاً این لوله ها به طور جداگانه یا به صورت حجمی قرار گرفته اند و به وسیله یك سری لوله های خمیده كوچك یا زانویی به یكدیگر وصل می شوند و عمده این اتصالات،به روش جوشكاری به یکدیگر متصل شده است

Views: 638

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟