loading

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

 واحد کنترل کیفیت این شرکت با تکیه بر استانداردهای معتبر و مورد تایید کارفرما و مطابق با طرح کیفی (Q.C.P) و روش های بازرسی در (I.T.P) که قبلا به تایید نمایندگان کارفرما، مشاور، بازرس شخص ثالث و سازنده رسیده اقدام به کنترل می نماید.

واحد کنترل کیفیت سولار صنعت بخار دارای بخش های مختلفی به شرح ذیل میباشد:

  • کنترل مواد اولیه و اقلام ورودی

این بخش اقدام به بررسی شناسنامه کیفی کالا و انجام آزمایشات مندرج در I.T.P و سنجش سطح کیفی کالا معیارهای پذیرش می نماید.

کنترل حین فرایند

این بخش اقدام به انجام کنترل های ظاهری، چشمی، ابعاد، و انجام آزمایشات غیر مخرب و مخرب در خصوص فرآیند جوشکاری می نماید و مطمئن می شود که عملیات طبق (I.T.P) ارائه شده انجام پذیرد.

  • آزمایشات غیر مخرب:

شامل استفاده از روش های رادیوگرافی، اولتراسونیک، مایعات نافذ، ذرات مغناطیسی طبق نظر بازرسی واستاندارد مربوطه.

  • آزمایشات مخرب طبق رویه P.Q.R طراحی شده.
  • کنترل نهایی محصول:

این بخش اقدام به بازرسی تجهیزات ساخته شامل چشمی، ابعادی، کنترل مدارک و گزارشات بازرسی، نحوهبسته بندی، کنترل مستندات به منظور حصول اطمینان از اجرای کامل آزمایشات مندرج در Q.C.P و موفقیت درآزمایش عملکردی می نماید.

استاندارد

استاندارد

Views: 691

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟