پروژه بندر ماهشهر

کارفرما:شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

پیمانکار اصلی:شرکت ماهرامین سمنان

سازنده تجهیزات:شرکت سولار صنعت بخار

پروژه یندر ماهشهر کارفزما:شرکت نفت تهرام
پروژه یندر ماهشهر  کارفزما:شرکت نفت تهران
پروژه یندر ماهشهر  کارفزما:شرکت نفت تهران
پروژه یندر ماهشهر کارفزما:شرکت نفت تهران
پروژه یندر ماهشهر کارفزما:شرکت نفت تهران
ماهر امین سمنان
ماهر امین جدید (2)

آکومولاتور شرکت نفت فلات قاره ایران

برج تقطیر تصفیه روغن

بزج تقطیر

پروژه شرکت بناگستر کرانه

بنا گستر کرانه
بنا گستر کرانه
بنا گستر کرانه
ینا گستر کرانه
بنا گستر کرانه

شرکت سیلیس مهرداد

اتو کلاو

بزرگترین پالایشگاه قیر ایران

بندر عباس

پالایشگاه قیر سیه فام

بزرگترین پالایشگاه قیر ایران بندر عباس پالایشگاه قیر سیه فام
بزرگترین پالایشگاه قیر ایران بندر عباس پالایشگاه قیر سیه فام
بزرگترین پالایشگاه قیر ایران بندر عباس پالایشگاه قیر سیه فام
بزرگترین پالایشگاه قیر ایران بندر عباس پالایشگاه قیر سیه فام

پروژه شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار(تامکار گاز)

مربوط به پکیج مایع سازی گاز(LNG) از گاز استحصال شده گاز فلر

مبدل حرارتی
مبدل حرارتی

مبدل حرارتی به سفارش کشور عراق

#صادرات