دی ۱۷, ۱۳۹۶

اتوکلاو

اتوکلاور شرکت سولار صنعت بخار با هدف طراحی، ساخت و نصب انواع دیگهای بخار، روغن داغ، آب داغ و مخازن تحت فشار و مبدلهای حرارتی، مخازن […]